Giới thiệu chung (23/03/2017)

Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) là một trong những Công ty thành viên của Tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Và nay Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) là Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – Tổng Công ty xây lắp chuyển ngành chủ lực của PetroVietnam với trình độ quản lý và công nghệ mang tầm quốc tế trong xây lắp chuyên ngành dầu khí và các công trình công nghiệp dân dụng quy mô lớn.
Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) đã được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2006 để đảm nhiệm lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp… Đây là xu hướng tất yếu và cần thiết góp phần đa dạng hóa loại hình kinh doanh của Tập đoàn nói chung và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam nói riêng. Đồng thời phát huy được năng lực tài chính, năng lực chuyên ngành, kỹ năng kinh doanh, quản lý sẵn có cũng như nhằm xây dựng đuợc một đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành chuyên nghiệp có chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng và góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổng Công ty vững mạnh cũng như Tập doàn dầu khí quốc gia Việt Nam thành một Tập đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành nghề và phát triển bền vững cũng như góp phần đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa của nước nhà.
Hiện nay lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, sân golf, dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp… là một trong lĩnh vực đem lại hiệu quả cao về kinh tế, góp phần đem lại sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng của đất nước nói chung. Để đáp ứng được xu thế hội nhập của đất nước cũng như xu hướng phát triển của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam không ngưng phấn đấu và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động lĩnh vực kinh doanh để sớm phát triển thành một trong những công ty kinh doanh dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam.
Lịch sử hình thành:
Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam được thành lập ngày 17/11/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, và kết quả tăng vốn điều lệ tại ngày 28/02/2011 là 531 tỷ đồng. Cùng 6 cổ đông chiến lược là Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, các Công ty và ngân hàng Thương mại lớn trong nước. Cơ cấu cổ đông của PVCR tính đến thời điểm sau khi tăn vốn:
+ Tổng Công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam: 29,2%
+ Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam: 8,19%
+ Công ty Đầu tư & TM Hệ thống Quốc tế : 5,46% + Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu: 8,19%
+ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí : 4,36%
+ Ngân hàng TMCP Đại dương: 22,6%
+ Cổ đông khác : 22%
Với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm kinh doanh lâu năm của các cổ đông chính là tiền đề để cho PVCR phát triển vững mạnh trong tương lai.