Hà Nội hoàn tất kiểm tra việc cấp giấy tờ nhà đất trước 20/9 (23/07/2011)

Thành phố vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hướng dẫn các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho hộ gia đình cá nhân. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ lập các tổ chuyên môn giúp việc, xây dựng kế hoạch kiểm tra; lập hệ thống mẫu báo cáo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Đồng thời, đoàn cũng hướng dẫn, đôn đốc công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy tờ nhà đất trên địa bàn.

Đoàn sẽ thanh tra vi phạm về giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ của các hộ gia đình cá nhân tại các huyện: Thạch Thất, Ba Vì, Mê Linh, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.

Ngoài ra, Đoàn còn có trách nhiệm kiểm tra việc cấp giấy tờ nhà đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp do UBND huyện Thanh Oai đã cấp trước đây trên địa bàn các xã Phú Lương, Phú Lãm, Đồng Mai, Biên Giang, nay chuyển về UBND quận Hà Đông quản lý.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từng quận, huyện, thị xã và thống nhất kết luận, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/9. Đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn.