Nghị quyết 290/NQ-HĐQT-PVR (26/11/2018)

 Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB, phương án vay tiền để chi trả tiền đền bù GPMB và thuê đơn vị tư vấn phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì "

Xem chi tiết tại đây