Nghị quyết 303-NQ-HĐQT-PVR (12/12/2018)

 Về việc " Thực hiện thi công xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch Quốc Tế cao cấp Ba Vì và phê duyệt Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án "

Xem chi tiết tại đây