Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT-PVR ngày 5/7/2021 (06/07/2021)

xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/7/nghị quyết số 131 nq-hđqt-pvr ngày 05.07.2021.pdf