Nghị quyết số 242/NQ-HĐQT-PVR (09/08/2018)

 Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, bán căn hộ dự án CT10-11 Văn Phú để chi trả tiền đền bù GPMB và mua máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án "

Xem chi tiết tại đây