Nghị quyết số 298-HĐQT-PVR (06/12/2018)

 Về việc " Phê duyệt phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, phương án đầu tư và nguồn vốn để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án và cho thuê máy móc thiết bị "

Xem chi tiết tại đây