(20/04/2024)

Bản án sơ thẩm số 06/2024/KDTM-ST ngày 12/3/202 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

V/v: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đòi tài sản
(19/04/2024)

Thông báo số 37 PVR ngày 17/04/2024

V/v: Công bố thông tin BCTC quý I/2024
(19/04/2024)

Công văn số 23 /PVR-TCKT ngày 17/4/2024

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm trong kỳ
(19/04/2024)

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

V/v: Báo cáo tài chính quý I năm 2024
(30/03/2024)

Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan

V/v: Báo cáo kết quả giao dịch của Trần Thị Huyền Trang
(20/03/2024)

Công văn số 28/PVR ngày 16/03/2024

V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023
(20/03/2024)

Công văn số 27/PVR-TCKT ngày 16/03/2024

V/v: Gải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên
(20/03/2024)

Công văn số 25/PVR-TCKT ngày 16/03/2024

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm trong kỳ
(20/03/2024)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
(28/02/2024)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR

V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR của người nội bộ và người có liên quan
(23/01/2024)

Nghị quyết số 106 NQ - HĐQT - PVR ngày 29/6/2022

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty
(19/01/2024)

Công văn số 06/PVR ngày 18/01/2024

V/v: Gửi sở GDCK Hà Nội
(19/01/2024)

Công văn số 05/PVR-TCKT ngày 18/01/2024

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm trong kỳ
(19/01/2024)

Báo cáo tài chính công ty Quý IV năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023
(16/01/2024)

Quy chế về nội bộ quản trị Công ty

V/v: Quy chế về nội bộ quản trị Công ty
(16/01/2024)

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
(16/01/2024)

Quy chế hoạt động của HĐQT

V/v: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
(16/01/2024)

Công văn giải trình số 152 ngày 2/01/2024

V/v: Giải trình văn bản số 9314/UBCK-GSĐC ngày 26/12/2023 của Sở GDCK Hà Nội
(09/11/2023)

Thông báo số 4450/TB- SGDHN ngày 7/11/2023

V/v: Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu PVR trên Upcom
(09/11/2023)

Quyết định số 1149/QĐ-SDGHN ngày 07/11/2023

V/v: Duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu PVR
(09/11/2023)

Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

V/v: Xác nhận công ty đăng ký tạm ngừng kinh doanh
(01/11/2023)

Quyết định số 146/QĐ-HĐQT-PVR ngày 31/10/2023

V/v: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty
(19/10/2023)

Công văn số 138/ PVR ngày 12/10/2023

V/v: Mẫu thông tin báo cáo tài chính
(19/10/2023)

Công văn số 137/PVR-TCKT ngày 12/10/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm
(19/10/2023)

Công văn 136/PVR-TCKT ngày 12/10/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(19/10/2023)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
(23/09/2023)

Thông báo số 130 TB-PVR ngày 22/9/2023

V/v: Địa điểm văn phòng giao dịch của công ty
(25/08/2023)

Công văn số 110 PVR ngày 14/8/2023

V/v: Công bố thông tin gửi SGDCK
(25/08/2023)

Công văn số 116 PVR - TCKT ngày 14/8/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán
(25/08/2023)

Công văn số 117 PVR - TCKT ngày 14/8/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng giảm trong kỳ