Bản án sơ thẩm số 06/2024/KDTM-ST ngày 12/3/202 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân (20/04/2024)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2024/4/số 06.2024.kdtm-st về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đòi tài sản ks.pdf