Chính sách đào tạo của PVCR

(24/03/2017)

Chính sách đào tạo của PVCR

Xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên đồng bộ có trình độ, chuyên môn về nghiệp vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thông tin tuyển dụng

(24/03/2017)

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng